+420 776 839 682 info@selenatravel.cz

Víza

Vízum do Ruska

O ruské vízum mohou občané ČR požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech, resp. ve vízových centrech, které pro ruské konzuláty zajišťují přijímání vízových žádostí. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím některých cestovních kanceláří v ČR, pokud však cestující není členem zájezdu pořádaného takovou cestovní kanceláří, obstarat si takto vízum se nedoporučuje. Zejména v případě, že bude občan ubytován v soukromí, vznikají problémy při registraci, neboť jako přijímající strana je pak ve vízu uveden jiný subjekt, než jak je to ve skutečnosti. Získat ruské vízum až na hraničním přechodu není možné.

K žádosti o vízum se přikládá voucher ruské cestovní kanceláře anebo pozvání k návštěvě RF ověřené Ústřední migrační službou Ministerstva vnitra RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. K žádosti o udělení víza RF se dále předkládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v RF (pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza).

POZOR! Osobám, které se ocitnou na území RF bez víza, hrozí vysoká pokuta a budou podrobeny zdlouhavé administrativní proceduře, která nevyhnutelně skončí jejich okamžitým vyhoštěním ze země na vlastní náklady.

Vízum Vám rádi zařídíme

Vízum do Kazachstánu

Od 1. ledna 2017 mohou občané ČR cestovat do Kazachstánu bez víza na dobu 30 dnů.

Pokud hodlá cestovatel pobývat v Kazachstánu nepřetržitě více než 30 dnů, může požádat o jednovstupné vízum na 90 dnů, nebo o vícevstupné vízum na 90 dnů na období 3 let na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze: Pod Hradbami 662/9, 160 00 Praha 6, tel.: 233 375 642 (sekretariát velvyslance), 233 375 643 (konzulární oddělení), fax: 233 371 019, e-mail: kzembas@gmail.com (velvyslanectví) a kazconsulprague@gmail.com. Žádosti o udělení víza je možné podávat v pondělí, středu a pátek od 09.00 do 12.00 hodin; výdej cestovních pasů probíhá v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin. Při podávání žádostí o udělení víza je vyžadována osobní přítomnost a lhůta pro zpracování žádosti je nejméně 5 pracovních, resp. 7 kalendářních dnů.

Vízum Vám rádi zařídíme

Vízum do Běloruska

Pro občany EU vč. České republiky platí při cestách do Republiky Bělarus vízová povinnost. Občané ČR mohou o běloruská víza a požádat na Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze (adresa: ul. Sádky 626, Praha 7 – Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail: czech@mfa.gov.by). Na stránkách Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze http://czech.mfa.gov.by/ lze v sekci http://czech.mfa.gov.by/ru/consular_issues/visas/ nalézt detailní informace o podmínkách získání běloruského víza. Z nich je také možno stáhnout formulář žádosti o běloruské vízum.

Vízum je možno získat i po příletu na letišti v Minsku. V tom případě je ale nutné alespoň tři pracovní dny předem doručit na letiště v Minsku podpůrné doklady pro získání víza (pozvání běloruské strany). Adresa pro doručení dokumentů je 220054, г. Минск, территория Национального аэропорта «Минск», УВВ ГКУ МИД.

Vízum Vám rádi zařídíme